Diskretna kupovina Diskretna kupovina Zagarantovana diskrecija klijenata pri kupovini
Legalna kupovina Legalna kupovina Dostupna kupovina i fizickim i pravnim licima
Plaćanje iz celog sveta Plaćanje iz celog sveta Mogucnost online placanja
Dostava širom Evrope Dostava širom Evrope Mogućnost naručivanja iz svih zemalja EU

Lokacija telefona — aplikacija za praćenje lokacije drugog telefona

Praćenje lokacije odnosi se na proces utvrđivanja lokacije neke osobe, uređaja ili predmeta u realnom vremenu (kao i njihove istorije kretanja) pomoću različitih tehnologija — primera radi, GPS-a, Wi-Fi tehnologije, ili mobilnih podataka. Danas je lakše nego ikad locirati nekoga zahvaljujući širokoj upotrebi mobilnih telefona koji, između ostalog, mogu da služe i kao pouzdani i precizni lokatori.

Aplikacije za lociranje telefona svakako predstavljaju najpraktičniju metodu lociranja osobe ili pametnog telefona. One nude veliki broj opcija koje vam mogu pomoći da steknete uvid u lokaciju i kretanje svojih uređaja, imovine, ili voljenih osoba.

Lokacija se prati u različite svrhe, u zavisnosti od konteksta i vrste aplikacije koju koristite.

Zašto vam je neophodna aplikacija za lociranje drugog telefona?

Ukoliko se pitate zašto bi vam bila potrebna aplikacija za praćenje lokacije drugog telefona, evo nekih uobičajenih razloga:

 • Roditeljski nadzor: Roditelji mogu koristiti ovu aplikaciju da prate lokaciju telefona svoje dece, kako bi bili sigurni da su ona bezbedna i kako bi znali gde se nalaze u svakom trenutku. Ovo može biti naročito korisno sa mlađom decom koja možda ne umeju da objasne svoju lokaciju precizno.
 • Praćenje zaposlenih: Poslodavci imaju opciju da prate lokaciju svojih zaposlenih kako bi nadgledali gde se kreću tokom radnog vremena. Ovo može biti naročito korisno za one kompanije koje imaju radnike koji su u pokretu, koriste službena vozila ili često putuju.
 • Pronalaženje ukradenog ili izgubljenog telefona: Aplikacija za praćenje lokacije može pomoći vlasnicima ukradenih i izgubljenih telefona da brzo i jednostavno lociraju svoje uređaje. Ovo može biti naročito korisno ukoliko je uređaj od velike vrednosti ili ukoliko sadrži važne i poverljive podatke.
 • Lična bezbednost: Korisnici takođe mogu koristiti ovu aplikaciju u bezbednosne svrhe, kako bi locirali članove porodice ili prijatelje — primera radi, ako su zabrinuti za njih ili ukoliko planiraju da se nađu sa njima na nepoznatoj lokaciji.
 • Geo-fence: Pomoću aplikacije za praćenje lokacije drugog telefona takođe možete napraviti virtuelnu granicu (ili “geo-ogradu”) oko određene zone, kao što su vaš dom ili kancelarija. Ukoliko telefon napusti ovaj perimetar, bićete obavešteni, što svakako pruža dodatni nivo bezbednosti.

Kako praćenje lokacije funkcioniše?

Pri utvrđivanju lokacije neke osobe, uređaja ili predmeta u realnom vremenu (ili istorije njihovog kretanja), sistem za praćenje lokacije koristi kombinaciju tehnologija. Ovaj kratak pregled će vamlokacija na telefonu objasniti kako funkcioniše praćenje lokacije:

GPS

Globalni pozicioni sistem (GPS) se sastoji od mreže satelita koji mogu pružiti tačne informacije o lokaciji onih uređaja na kojima je GPS dozvoljen. Ovaj sistem koristi trilateraciju kako bi odredio lokaciju telefona na osnovu njegove udaljenosti od nekoliko satelita. GPS je tehnologija koja se najčešće koristi pri praćenju lokacije.

Wi-Fi

Wi-Fi se takođe može koristiti za praćenje lokacije. Naime, lokacija telefona se može utvrditi pomoću bežičnih pristupnih tačaka u njegovoj okolini. Ova metoda je manje precizna nego GPS, ali može biti od koristi u onim oblastima gde je GPS signal slab ili nedostupan.

Mobilni podaci

Mobilni podaci se takođe mogu koristiti za lociranje telefona utvrđivanjem njihove udaljenosti od obližnjih baznih stanica mobilnih operatera. GPS i Wi-Fi su svakako preciznije metode — ipak, i na ovaj način možete dobiti korisne informacije o lokaciji.

Fuzija senzora

Mnogi moderni telefoni koriste kombinaciju GPS-a, Wi-Fi tehnologije i mobilnih podataka kako bi pružili najpreciznije podatke o lokaciji. Ovaj metod je poznat pod imenom “fuzija senzora”. Pri određivanju lokacije uređaja, on se oslanja se na kombinovanje podataka iz više izvora.

Usluge lociranja

Pri utvrđivanju lokacije, veliki broj mobilnih uređaja i aplikacija koristi i usluge lociranja, koje se takođe oslanjaju na kombinaciju gore navedenih tehnologija. Na taj način, one pružaju neophodne informacije onim aplikacijama i uslugama kojima su ti podaci potrebni.

Tačnost informacija o lokaciji uređaja zavisi od vrste tehnologije i kvaliteta dostupnih podataka.

Prednosti korišćenja aplikacija za lociranje telefona

Popularnost aplikacija za lociranje uređaja raste iz godine u godinu. Jedan od razloga je svakako to što ove aplikacije korisnicima pružaju veliki broj prednosti i funkcija koje im mogu pomoći da povećaju svoj nivo bezbednosti i efikasnosti. Sada ćemo se fokusirati na sve prednosti koje donosi korišćenje aplikacija za praćenje lokacije.

Povećan nivo bezbednosti i sigurnosti voljenih osoba

Jedan od glavnih benefita koji aplikacije za praćenje lokacije pružaju jeste povećani nivo bezbednosti i sigurnosti vaših dragih osoba. Evo kako aplikacije za praćenje lokacije mogu da vam pomognu:

 • Informacije o lokaciji u realnom vremenu: Aplikacija za lociranje mobilnog uređaja vam može pružiti informacije o lokaciji vaše drage osobe u realnom vremenu. Na ovaj način znaćete gde se vaši prijatelji i članovi porodice nalaze u svakom trenutku. Ovo vam može pružiti neophodni mir, naročito u onim situacijama kada neko ko je vama bitan putuje sam ili se nalazi na nepoznatoj lokaciji.
 • Hitan odgovor: U hitnim slučajevima, sistem za lociranje telefona može pomoći hitnoj službi da precizno locira telefon vaše drage osobe. Na ovaj način se takođe može uštedeti na vremenu i pružiti neophodna pomoć u optimalnom vremenskom roku.
 • Geo-fence: Alat za geolokaciju takođe pruža mogućnost korisnicima da postave virtualne granice (ili geo-ogradu) oko određenih oblasti, kao što su škola ili kancelarija. Ukoliko vaša draga osoba napusti ovu zonu ili uđe u nju, porodica i prijatelji će biti obavešteni, što će povećati nivo bezbednosti i sigurnosti.
 • Pronalaženje izgubljenog ili ukradenog telefona: Ukoliko je telefon vaše drage osobe ukraden ili izgubljen, lokator vam može pomoći da uređaj locirate u realnom vremenu i dobijete ga nazad. Ova opcija je naročito od koristi kod onih uređaja koji sadrže bitne podatke ili osetljive informacije.

Aplikacija za praćenje lokacije može pružiti dodatnu bezbednost i sigurnost tako što će omogućiti porodici i prijateljima da ostanu u kontaktu i dobiju neophodne informacije o lokaciji u svakom trenutku.

Mogućnost nadgledanja zaposlenih ili vozila

Još jedna od prednosti korišćenja aplikacije za praćenje lokacije jeste mogućnost nadgledanja zaposlenih i vozila. Evo kako aplikacija za praćenje lokacije može biti od pomoći pri nadgledanju zaposlenih i vozila:

 • Praćenje u realnom vremenu: Aplikacija za praćenje lokacije može omogućiti menadžerima i poslodavcima da lociraju svoje zaposlene ili vozila i imaju uvid u njihovu lokaciju i kretanje u realnom vremenu. Ovo je naročito korisno za one kompanije koje imaju kurire ili radnike koji su u pokretu.
 • Optimizacija rute: Uz pomoć sistema za pozicioniranje u realnom vremenu, kompanije mogu optimizovati rute svojih zaposlenih i, na taj način, bolje iskoristiti vreme i resurse.
 • Geo-fence: Aplikacija za praćenje lokacije takođe omogućava kompanijama da kreiraju geo-ograde oko određenih oblasti, kao što su mesta gde se obavljaju radovi ili lokacije na kojima se nalaze klijenti. Kada zaposleni ili vozilo uđu u ovo područje ili ga napuste, poslodavac će dobiti obaveštenje, što će mu omogućiti da ima veću kontrolu nad izvršenjem zadataka.
 • Sigurnost i bezbednost: Aplikacija za praćenje lokacije takođe može poboljšati sigurnost i bezbednost kako vaših zaposlenih, tako i kompanijinih vozila. Recimo, ukoliko iskrsne neki hitni slučaj, poslodavac će na jednostavan način moći da ih locira i pruži neophodnu pomoć.

Uopšteno uzevši, aplikacija za praćenje lokacije može pružiti kompaniji bolji uvid i veću kontrolu nad svakodnevnim operacijama kroz optimizaciju ruta, poboljšanje bezbednosti i sigurnosti, kao i efikasniju upotrebu firminih resursa.

Jednostavno praćenje izgubljenih i ukradenih telefona

Aplikacija za praćenje lokacije uređaja vam može pomoći da na jednostavan način pronađete i povratite izgubljen ili ukraden telefon. Evo kako to možete učiniti:

 • Dobijajte najnovije informacije o lokaciji u realnom vremenu: Kao što smo pomenuli, ove aplikacije vam mogu pružiti redovno ažurirane informacije o trenutnoj lokaciji i na taj način vas obaveštavati gde se vaš izgubljeni ili ukradeni telefon nalazi u svakom trenutku. Ovo je naročito korisno kada uređaj sadrži bitne podatke i osetljive informacije.
 • Koristite opciju za zaključavanje i brisanje na daljinu: Mnoge aplikacije za praćenje lokacije vam takođe pružaju mogućnost da zaključate svoj telefon na daljinu i na taj način sprečite neovlašćen pristup podacima.
 • Aktivirajte alarm: Neki lokatori za utvrđivanje lokacije vam pružaju mogućnost da aktivirate alarm na svom telefonu i lakše ga pronađete u gužvi.
 • Obavestite nadležne: Ukoliko je telefon ukraden, aplikacija za praćenje lokacije vam može pružiti preciznu lokaciju uređaja. Vi potom možete obavestiti nadležne i na taj način povećati svoje šanse za pronalazak telefona.

Sistem za praćenje lokacije vam može pružiti utehu u trenucima kada je vaš telefon izgubljen ili ukraden, jer će vam omogućitii da ga locirate i povratite, a samim tim i zaštite svoje vredne podatke od neovlašćenog pristupa.

Karakteristike aplikacija za praćenje lokacije telefona

U ovom delu teksta, bavićemo se nekim od glavnih karakteristika aplikacija za praćenje lokacije. Na taj način ćete moći da odlučite koja aplikacija vam najviše odgovara i kakve sve koristi možete imati od nje.

Praćenje u realnom vremenu i ažuriranje informacija o lokaciji

Praćenje u realnom vremenu i ažuriranje informacija o lokaciji su neke od glavnih karakteristika aplikacija za praćenje lokacije. Zahvaljujući njima, korisnici su informisani o trenutnoj lokaciji sopstvenog uređaja ili nekog drugog uređaja koji prate. Na ovaj način, aplikacija takođe redovno informiše korisnike o promeni lokacije uređaja, te oni znaju gde se nalaze u svakom trenutku.

Praćenje u realnom vremenu i ažuriranje informacija o lokaciji mogu biti od velike pomoći, naročito u onim situacijama kada se uređaj koristi za navigaciju ili kada korisnik želi da prati lokaciju svoje drage osobe ili zaposlenog.

Redovne informacije o lokaciji uređaja omogućiće korisnicima da imaju uvid u lokaciju u svakom trenutku i, samim tim, donesu pravu odluku koja će biti bazirana na trenutnoj lokaciji uređaja.

Geo-fence i obaveštenja o promeni lokacije

Geo-fence (geo-ograda) i obaveštenja o promeni lokacije su takođe korisne funkcije aplikacija za praćenje lokacije. Zahvaljujući njima, korisnik može da postavi virtuelne granice oko određenog područja i prima obaveštenja kada uređaj uđe u ovu oblast ili je napusti.

Geo-ograde i obaveštenja o promeni lokacije mogu biti korisni u brojnim situacijama. Na primer, roditelj može postaviti geo-ogradu oko škole svog deteta i dobiti obaveštenje svaki put kada ono uđe u ovu oblast ili je napusti.

Ovu opciju takođe možete koristiti kako biste nadgledali i pružali pomoć starijim osobe ili osobama koje pate od demencije čije zdravstveno stanje zahteva redovnu pažnju članova porodice ili negovatelja.

Geo-ograda i obaveštenja o promeni lokacije se takođe mogu koristiti u bezbednosne i sigurnosne svrhe. Primera radi, korisnik može postaviti geo-ogradu oko svog doma. Ukoliko neko pokuša da uđe u ovu zonu bez ovlašćenja, korisnik će biti obavešten. Ovakva upotreba aplikacije obezbeđuje dodatni nivo sigurnosti i pruža korisniku šansu da brzo odreaguje na potencijalne pretnje.

Praćenje istorije kretanja i izveštaji o lokaciji

Praćenje istorije kretanja i izveštaji o lokaciji su još jedna bitna karakteristika aplikacija za praćenje lokacije telefona. Naime, zahvaljujući njima, korisnik može imati uvid u istoriju lokacije nekog uređaja. Na ovaj način se takođe mogu generisati izveštaji na osnovu kojih ćete moći da utvrdite kretanje uređaja i aktivnosti tokom određenog vremenskog perioda.

Uz pomoć ovih opcija, korisnici će doći do važnih informacija vezanih za obrasce lokacije nekog uređaja. To će im omogućiti da prepoznaju trend i donesu odluku na osnovu dostupnih podataka.

Kompatibilnost sa različitim uređajima i platformama

Kada birate aplikaciju za praćenje lokacije drugog telefona, neophodno je da razmotrite njenu kompatibilnost sa različitim uređajima i platformama. Naime, dobra aplikacija za praćenje lokacije treba da bude kompatibilna sa velikim brojem uređaja i platformi, jer će u tom slučaju korisnici svakako moći da prate i nadgledaju lokaciju bilo kog uređaja koji ih interesuje.

Kompatibilnost varira u zavisnosti od aplikacije za praćenje lokacije koju koristite, ali većina njih bi trebalo da radi na različitim uređajima i operativnim sistemima, kao što su iOS, Android i Windows. Neke aplikacije su čak kompatibilne i sa drugim platformama, kao što su veb-aplikacije ili GPS uređaji za praćenje.

Pored toga što je dobra aplikacija za praćenje lokacije telefona kompatibilna sa različitim uređajima i platformama, ona bi takođe trebalo da bude jednostavna za instaliranje, uz jasne instrukcije i prijateljski interfejs. Ovo je bitno zato što će na taj način korisnicima biti lakše da krenu da koriste aplikaciju i počnu da prate lokaciju telefona brzo i jednostavno.

Odabirom aplikacije koja je kompatibilna sa uređajima i platformama koje vi koristite moći ćete da pratite i nadgledate lokaciju uređaja i izvučete maksimum iz svih opcija koje aplikacija pruža.

Besplatne aplikacije ili aplikacije koje se plaćaju?

Kad smo kod aplikacija za praćenje lokacije, korisnici mogu odabrati između onih koje su besplatne i onih koje se plaćaju. Evo kako se one razlikuju:

 • Karakteristike: Besplatne verzije aplikacija za praćenje lokacije mogu imati limitirane karakteristike u poređenju sa onim aplikacijama koje se plaćaju. Verzije za koje morate da izdvojite novac vam mogu pružiti naprednije karakteristike, kao što su praćenje u realnom vremenu, istorija lokacije i geo-ograda. S druge strane, besplatne aplikacije vam mogu ponuditi samo osnovno praćenje lokacije.
 • Reklame: Besplatne verzije aplikacija za praćenje lokacije mogu sadržati reklame, koje često nerviraju i odbijaju korisnike. One verzije koje se plaćaju obično nemaju reklame.
 • Pouzdanost: Plaćene verzije aplikacija za praćenje lokacije su obično pouzdanije od besplatnih. Takođe, one često imaju bolju korisničku podršku i redovnija ažuriranja, što
  svakako može poboljšati korisničko iskustvo.
 • Cena: Kao što njihovo ime sugeriše, besplatne verzije aplikacija za praćenje lokacije su besplatne za korišćenje. S druge strane, plaćene aplikacije zahtevaju od vas da platite jednokratnu naknadu ili da redovno obnavljate svoju pretplatu, u zavisnosti od aplikacije.

U svakom slučaju, izbor između plaćene i besplatne aplikacije za praćenje lokacije zavisi od korisnika i njegovih potreba i preferencija. Ukoliko vas samo zanima osnovno praćenje lokacija telefona, a reklame vam ne smetaju, besplatna verzija bi mogla biti dovoljna. Ipak, ukoliko želite naprednije karakteristike ili veći nivo pouzdanosti i podrške, verzija koja se plaća bi mogla biti bolja opcija.

Samostalne aplikacije za praćenje telefona ili integrisane funkcije?

Pri praćenju lokacije, korisnici se mogu opredeliti za samostalne aplikacije za praćenje ili funkcije integrisane unutar uređaja. Ovo su neke od glavnih stavki po kojima se razlikuju:

 • Karakteristike: Samostalne aplikacije za praćenje obično nude naprednije opcije od integrisanih funkcija. Primera radi, samostalne aplikacije vam omogućavaju da pratite lokaciju u realnom vremenu, kreirate geo-ogradu i imate uvid u istoriju kretanja, dok sa integrisanim funkcijama imate jedino mogućnost praćenja lokacije.
 • Pristupačnost: Obično je lakše pristupiti integrisanim funkcijama nego samostalnim aplikacijama za praćenje, jer se već nalaze unutar uređaja i ne zahtevaju preuzimanje ili instalaciju.
 • Pouzdanost: Integrisne funkcije su uglavnom pouzdanije od samostalnih aplikacija za praćenje jer su integrisane unutar operativnog sistema uređaja i mogu besprekorno funkcionisati paralelno sa ostalim funkcijama. Samostalne aplikacije za praćenje takođe mogu biti podložnije bagovima i problemima sa kompatibilnošću.
 • Prilagodljivost: Samostalne aplikacije za praćenje se mogu prilagoditi vašim potrebama bolje od integrisanih funkcija. Korisnici mogu birati između velikog broja različitih aplikacija sa raznovrsnim funkcijama i interfejsom, dok su integrisane funkcije uglavnom standardne za sve uređanje.

Izbor između samostalnih aplikacija i integrisanih funkcija zavisi od korisnikovih potreba i preferenci. Ukoliko želite napredne funkcije i mogućnost prilagođavanja vašim potrebama, samostalne aplikacije za praćenje mogu biti bolja opcija. Ipak, ukoliko ste zainteresovani samo za osnovno praćenje lokacije telefona, a želite pristupačniju i pouzdaniju opciju, onda su integrisanje funkcije svakako bolji izbor.

Na šta treba obratiti pažnju pri izboru aplikacije za praćenje lokacije telefona?

Pri izboru aplikacije za praćenje lokacije, treba uzeti u obzir funkcije koje su vama neophodne, kao što su praćenje u realnom vremenu, geo-ograda, ili istorija lokacije. Pored toga, treba razmotriti i neke druge faktore — recimo, kompatibilnost sa vašim uređajima i platformama, pouzdanost, i cenu. Na taj način ćete biti sigurni da ste odabrali aplikaciju koja je u skladu sa vašim potrebama i preferencijama.

Privatnost i mere bezbednosti

Kada birate aplikaciju za praćenje lokacije, privatnost i sigurnost moraju biti vaši prioriteti. Neophodno je da se opredelite za onu aplikaciju koja nudi robusne mere bezbednosti, zahvaljujući kojima će podaci o vašoj lokaciji biti zaštićeni.

Jedna od glavnih karakteristika koje bi trebalo uzeti u obzir jeste enkripcija podataka. Naime, aplikacija bi trebalo da koristi snažnu enkripciju kako bi zaštitila podatke o lokaciji koji se prenose između uređaja i servera. Na ovaj način će se sprečiti neovlašćeni pristup podacima, te će oni ostati sigurni.

Kontrolisanje pristupa je još jedan bitan faktor. Dobre aplikacije za praćenje lokacije bi trebalo da vam omoguće da imate kontrolu nad pristupom informacijama o lokaciji i njihovom upotrebom. Tako ćete sprečiti zloupotrebu podataka i zaštititi svoju privatnost.

Takođe je važno da uzmete u obzir samo one aplikacije sa jasnom politikom zadržavanja podataka. Aplikacija bi trebalo da vam pruži smernice u vezi sa dužinom vremenskog perioda tokom kog će vaše informacije biti zadržane. Pored toga, trebalo bi da znate i u koje svrhe će biti korišćene i da li će biti podeljene. Tako ćete moći da odlučite da li aplikacija ispunjava vaša očekivanja u vezi sa privatnošću.

Ukoliko se opredelite za aplikaciju sa snažnim merama bezbednosti i zaštitom privatnosti, možete biti uvereni da su podaci o vašoj lokaciji na sigurnom.

Cena i struktura plaćanja

Stavke koje bi takođe trebalo uzeti u obzir pri odabiru aplikacije za praćenje lokacije jesu cena i struktura plaćanja. Postoje različiti modeli plaćanja aplikacija za praćenje lokacije, kao što su jednokratna naknada, redovna pretplata, ili besplatne aplikacije sa opcijom kupovine dodatnih funkcija unutar aplikacije.

Takođe je bitno uzeti u obzur strukturu plaćanja aplikacije. Ovo se odnosi na sve tekuće i dodatne troškove, kao što je recimo naplata korišćenja mobilnih podataka. Najzad, neophodno je da pročitate sve detalje uslova korišćenja, kao i da razumete politiku otkazivanja i klauzule o automatskom obnavljanju pretplate.

Lakoća korišćenja aplikacije

Lakoća korišćenja takođe igra bitnu ulogu pri odabiru savršene aplikacije za praćenje lokacije telefona. Dobra aplikacija za praćenje lokacije mora biti intuitivna, a neophodno je i da poseduje prijateljski interfejs. Samo tako ćete biti u mogućnosti da lako pristupite različitim karakteristikama i funkcijama.

Pored toga, pouzdana aplikacija za praćenje lokacije bi takođe trebalo da vam pruži jasne insturkcije u vezi sa koriščenjem. Na taj način će početnici izbeći konfuziju i frustraciju.

Kompatibilnost sa uređajima i operativnim sistemima

Kompatibilnost sa uređajima i operativnim sistemima je još jedan od faktora koje treba uzeti u razmatranje pri odabiru aplikacije za praćenje lokacije. Naime, dobra aplikacija za praćenje lokacije bi trebalo da bude kompatibilna sa velikim brojem uređaja i operativnih sistema. Na taj način, korisnici će moći da prate i nadgledaju svaki uređaj koji žele.

Korisnička podrška i pozudanost aplikacije

Najzad, neophodno je pronaći aplikaciju koja je pouzdana, jednostavna za korišćenje i opremljena korisničkom podrškom koja brzo odgovara na postavljena pitanja. U slučaju da dođe do nekog tehničkog problema ili kvara, želećete da pronađete rešenje što pre. Stoga je kvalitet korisničke podrške jedan od krucijalnih faktora pri izboru aplikacije za praćenje lokacije. Pored toga, preporučujemo vam i da pročitate recenzije ili sami obavite istraživanje, kako biste procenili kakav je ukupni kvalitet aplikacije. Na taj način, izbeći ćete one aplikacije koje su poznate po učestalim problemima ili neadekvatnoj podršci.

Najbolja aplikacija za praćenje lokacije po vašoj meri

Pri odabiru aplikacije za praćenje lokacije, neophodno je da odaberete onu koja u potpunosti u skladu sa vašim potrebama i prioritetima. Ne zaboravite da uzmete u obzir specifične funkcije koje su vam neophodne, kao i ostale bitne faktore, uključujući kompatibilnost, privatnost i mere bezbednosti i cenu. Ukoliko odaberete aplikaciju koja odgovara vašim ličnim potrebama i preferencijama, optimiziraćete upotrebu tehnologije i pojačati sopstvenu bezbednost i sigurnost.

Naša aplikacija za praćenje telefona, njegove lokacije i svih komunikacija je među najboljima na tržištu, i sigurni smo da će ispuniti potrebe velikog broja korisnika. Ona nudi napredne karakteristike, kao što su praćenje u realnom vremenu, istorija lokacije i geo-fence, kao i tehničku podršku koja je dostupna tokom čitavog procesa instalacije i perioda korišćenja. Takođe se možete uzdati i u snažne mere privatnosti i bezbednosti koje vam garantuju da su vaši podaci o lokaciji na sigurnom.

Nudimo vam i probni period u trajanju od 48 sati, zahvaljujući kom ćete moći da isprobate sve funkcije koje aplikacija sadrži i vidite da li ispunjava vaša očekivanja pre nego što se opredelite za pretplatu. Isprobajte našu aplikaciju već danas i vidite i sami kakve benefite nudi napredna tehnologija za praćenje lokacije.


Share


Povezane priče

Kako ući u tudji whatsapp

Životne situacije

Kako ući u tuđi WhatsApp

Kako otkriti prevaru partnera

Životne situacije

Prisluškivači otkrivaju prevaru partnera – da li me vara?

Pracenje lokacije na mapi

Životne situacije

Kako locirati telefon preko Vibera

bracne burme

Životne situacije

Kako proveriti vernost partnera

Prisluskivanje mobilnog kod dece u cilju zastite

Životne situacije

Kako da vaša deca budu bezbedna u svakom trenutku?

Izaberite valutu