Bežična bubica

Bežična bubicaBežična bubica je uređaj koji služi za tajnu komunikaciju korisnika sa drugom osobom na određenoj udaljenosti. U pitanju je minijaturna slušalica koja se postavlja u ušni kanal, tako da ju je nemoguće uočiti čak i iz neposredne blizine. Iz ušnog kanala može se izvaditi jedino pincetom.

Bežična bubica unutar sebe ima prijemnik signala i zvučnik. Zvuk koji prima je savršeno čist, nema prekida u komunikaciji a zahvaljujući anatomskom obliku slušalice, zvuk je usmeren ka unutra i ne čuje se sa strane. Zahvaljujući tome može se koristiti na izuzetno glasnim mestima, kao i na mestima gde vlada apsolutna tišina.

Uređaj je veom lak i jednostavan za korišćenje. Korisnik bubice čuje sagovornika kroz slušalicu u uvetu, a sagovornik čuje korisnika pomoću primopredajnika i mikrofona koji se nalazi u sklopu istog a stoji negde sakriven, obično ispod odeće korisnika. Slušalica je opremljena posebnim mikrofilterom koji sprečava prodor ušne masti u nju, tako da je ne samo higijenski bezbedna za upotrebu, nego i zaštićena od kvarova.

Bežične bubice su od velike pomoći studentima prilikom polaganja ispita a mogu se koristiti i za sve ostale tajne operacije, na primer prilikom poslovnih sastanaka kada su korisnicima potrebne tačne instrukcije i koordinacija u pregovorima. Za ovakve radnje veoma je važno da korisnik ne bude otkriven, a bežične bubice najnovije generacije upravo to omogućuju zahvaljujući svojim dizajnerskim i tehničkim karakteristikama.

Kako se koristi bežična bubica i njene karakteristike

Za korišćenje bežične bubice potrebno je da korisnik pre početka tajne operacije poveže bubicu i primopredajnik sa telefonom pomoću Bluetooth opcije umrežavanja. Sam primopredajnik ima pojačanu indukciju za povezivanje sa bubicom u slusnom kanalu i Bluetooth uređaj dometa do 10 metara koji omogućuje bežično povezivanje sa svim modelima telefona koji imaju Bluetooth opciju. Korisnik stavlja bežičnu bubicu u ušni kanal i preko nje može slušati sve što mu sagovornik govori.

Sagovornik takođe čuje sve što korisnik prića pomoću sakrivenog mikrofona i na osnovu toga prenosi korisniku bubice sve potrebne povratne informacije. Mikrofon i prijemnik signala na kome se nalazi Bluetooth najbolje je sakriti ispod odeće korisnika i to na onoj strani tela na kojoj se nalazi i sama bežična bubica.

Bežična bubica poseduje punjivu bateriju kapaciteta do 15 sati razgovora. To znači da se baterija mora napuniti ili zameniti ukoliko je korišćena za komunikaciju u ovom vremenskom trajanju. Inače, baterija može trajati i do 200 sati u Stand By režimu. Dakle, ako je bežična bubica aktivno korišćena jedan sat, može se ponovo koristiti kad god se za to ukaže potreba bez bojazni da će se baterija isprazniti. Naravno pod uslovom da nije istekao i vremenski interval trajanja baterije u Stand By režimu.

U kojim situacijama se može koristiti bežična bubica

Bežična bubica najčešće se koristi za polaganje ispita i tajnu komunikaciju u poslovnim pregovorima. Zahvaljujući bežičnoj bubici mnogim studentima polaganje ispita je izuzetno olakšano a poslovnim ljudima omogućeno da zaključe najpovoljnije dogovore.

Ukoliko student polaže ispit a ne zna odgovor na neko postavljeno pitanje ili nije siguran u ispravan odgovor, sagovornik sa druge strane mu može odmah priteći u pomoć, podsetiti ga ili dati tačne informacije. To znači da sagovornik čuje ne samo šta korisnik bubice govori nego i sve što se dešava u prostoru u kome se on nalazi.

Bežična bubica se može podjednako efikasno koristiti za polaganje i usmenih i pismenih ispita odnosno kolokvijuma. Kada je u pitanju pismeni ispit, sve što korisnik treba da učini je da sagovorniku izdiktira pitanja, sasluša odgovor i zapiše ga. Zahvaljujući pojačanom mikrofonu korisnik praktično može samo šapnuti pitanje sagovorniku i on će ga bez problema čuti.

Velika prednost bežičnih bubica je njihov diskretan dizajn i izuzetne tehničke karakteristike koje omogućavaju nesmetanu komunikaciju. Nema bojazni da će se veza prekinuti ili da će neko primetiti korišćenje ovog uređaja.

U ponudi naše agencije nalaze se najsavremenije bežične bubice renomiranih proizvođača. Pozovite nas za više informacija a mi ćemo vam rado odgovoriti na sva dodatna pitanja.

Objavljeno:

Spy Tech